Nền tảng blog được tối ưu hóa cho thể thao để thưởng cho những hoạt động của người dùng.

Scorum cung cấp phần thưởng tiền điện tử cho cả người sáng tạo nội dung và người quản lý nội dung. Các thành viên cộng đồng được trả tiền để xuất bản các bài viết, bình chọn, bình luận và tải lên hình ảnh của mình. Đối với các nhà báo thể thao, chúng tôi đã phát triển các giải pháp tùy chỉnh: phân tích thể thao, đồ họa tương tác và cơ sở dữ liệu ảnh lớn.

Nó hoạt động thế nào

Kể câu chuyện của bạn và kiếm phần thưởng

Mở cho tất cả các nhà văn hâm mộ thể thao trên toàn thế giới. Thể hiện ý tưởng của bạn và thu hút người đọc bằng các công cụ dễ sử dụng cho các nhà văn.

Nhận xét nhanh và nhận được phần thưởng

Mỗi nhận xét có thể kiếm được phần thưởng của riêng mình trong tổng phần thưởng chung của một bài viết, vì vậy hãy tham gia và giành chiến thắng nhiều hơn.

Mỗi bình chọn đều được đánh giá một cách khôn ngoan

Tìm các bài viết tốt nhất một cách nhanh chóng và bình chọn của bạn sẽ giúp bạn nhận được nhiều phần thưởng hơn thông qua thuật toán quản lý nội dung độc đáo của chúng tôi.

Các câu hỏi thường gặp